Zdalne nauczanie

Na tej stronie będą zamieszczane materiały w ramach kształcenia zdalnego.
Klasa 1TB/TPs-p gr. TPs >>>>

# Rysunek techniczny

Nauczyciel: Ryszard Przybyła
Klasa 1TMt-g gr. 2 >>>>

# Technologie i konstrukcje mechaniczne

Nauczyciel: Ryszard Przybyła
Klasa 1TMt-p gr. 1 >>>>

# Technologie i konstrukcje mechaniczne

Nauczyciel: Ryszard Przybyła
Klasa 2TMt gr. 2 >>>>

# Technologie i konstrukcje mechaniczne >>>>
# Wprowadzenie do mechatroniki >>>>
# Montowanie elementów, urządzeń i systemów mechatronicznych >>>>

Nauczyciel: Ryszard Przybyła
Klasa 1TMt-g gr. 2 >>>>

# Wprowadzenie do mechatroniki

Nauczyciel: Robert Święcik
Klasa 2TMt gr. 1 >>>>

# Technologie i konstrukcje mechaniczne

Nauczyciel: Mariusz Filipowski
Klasa 1TB/TPs-g gr. TPs >>>>

# Rysunek techniczny

Nauczyciel: Mariusz Filipowski