ZDALNE NAUCZANIE    
W tym miejscu będą publikowane materiały do zajęć
prowadzonych poza szkołą.
Klasa 2TMt - gr.2
Montowanie elementów, urządzeń i systemów mechatronicznych

17.03.2020r.
Montowanie elementów, urządzeń i systemów mechatronicznych.

Temat:
Diagramy funkcyjne i cyklogramy pracy.
Proszę zapoznać się z materiałami zamieszczonymi na stronie:

http://mechatronika.mechanik.edu.pl/materialy-mon-ur.html

Szczególnie proszę zwrócić uwagę na "Diagramy funkcyjne i cyklogramy pracy" oraz "Projektowanie układów elektropneumatycznych urządzeń i systemów mechatronicznych" - od str. 31. Można również obejrzeć filmy.
Następnie należy wykonać zadania zawarte w tym pliku . Należy wykonać przynajmniej dwa zadania. Oczywiście wykonanie większej ilości zadań umożliwia (ewentualnie) uzyskanie wyższej oceny.

Termin wykonania zadania:

Ewentualne pytania proszę przesyłać na e-maila: rysiekp@mechanik.edu.pl lub Skype.

Życzę powodzenia
Ryszard Przybyła

31.03.2020r. Montowanie elementów, urządzeń i systemów mechatronicznych.

Temat: Ćwiczenia w budowaniu układów pneumatyki i elektropneumatyki z wykorzystaniem wspomagania komputerowego - FluidSIM-P.
Proszę zapoznać się z materiałami zamieszczonymi na stronie:

http://mechatronika.mechanik.edu.pl/materialy-mon-ur.html
Proszę zapoznać się z plikiem: "Montowanie i sprawdzanie układów automatyki" . Wykonać zawarte na stronie 55 Ćwiczenie 3. W podpisach do rysunków jest błąd, powinno być: Rysunek 1 do ćwiczenia 3; Rysunek 2 do ćwiczenia 3; Rysunek 3 do ćwiczenia 3, zamiast Rysunek ... do ćwiczenia 2.
W zadaniu należy:
1. zbudować układ w programie FluidSIM,
2. oznaczyć elementy układu zgodnie z PN,
3. zrobić zrzut i wstawić do edytora tekstu,
4. opisać działanie układu,
5. wysłać na e-mail rysiekp@mechanik.edu.pl

Termin wykonania: 7 kwietnia 2020r.

Życzę powodzenia
Ryszard Przybyła

07.04.2020r. Montowanie elementów, urządzeń i systemów mechatronicznych.

                                                      Przechodzimy do działu HYDRAULIKA

Tematy do zrealizowania:
1. Obszary zastosowań hydrauliki,
2. Prawo Pascala,
3. Rodzaje przepływów - laminarny i turbulentny,
4. Ciecze hydrauliczne,
5. Akumulatory hydrauliczne i magazynowanie energii.


             Tym razem, moi drodzy uczniowie na stronie internetowej nie ma żadnych materiałów dotyczących tych tematów. Waszym zadaniem jest opracowanie ich w wybranej przez Was formie; najlepiej w postaci prezentacji w PowerPoint lub innym programie - pod warunkiem, że wtedy zapiszecie tę prezentację w formie pliku pdf, lub w postaci strony internetowej. Dopiero po wykonaniu przez Was tego zadania, na stronie internetowej zostaną zamieszczone opracowane przez Was materiały - o ile zainteresowani wyrażą taką zgodę.
             Prezentację należy przygotować zgodnie z poznanymi na informatyce zasadami tworzenia prezentacji. Jeżeli nie znasz tych zasad, zapoznaj się z materiałami dostępnymi tutaj .

W opracowaniach powinniście zwrócić uwagę na:
- w jakich obszarach techniki ma zastosowanie sterowanie hydrauliczne,
- co to jest prawo Pascala,
- rodzaje przepływów cieczy, ich wpływ na prawidłowe dzianie układów hydrauliki,

- jakie ciecze hydrauliczne stosowane są w układach sterowania hydraulicznego - parametry, wady, zalety, itp.,
- w jaki sposób możliwe jest magazynowanie energii hydraulicznej - urządzenia, wady, zalety.

Termin wykonania: 21 kwietnia 2020r.

Życzę powodzenia
Ryszard Przybyła

21.04.2020r. Montowanie elementów, urządzeń i systemów mechatronicznych.

Tematy do zrealizowania:

1. Hydrauliczne elementy napędowe dla ruchu liniowego i obrotowego.
2. Rodzaje zaworów - budowa i zastosowanie.
3. Sterowanie kierunkiem przepływu, natężeniem przepływu i ciśnieniem w układach hydraulicznych.

Proszę zapoznać się z materiałami zamieszczonymi na stronie:

http://mechatronika.mechanik.edu.pl/materialy-mon-ur.html w dziale Elementy sterowania hydraulicznego

Proszę udzielić sobie odpowiedzi na następujące pytania:
1. Jakie elementy napędowe są stosowane w hydraulice realizujące ruch postępowy i obrotowy?
2. Jak działa pompa zębata o zazębieniu  zewnętrznym?
3. Co to jest przekładnia hydrokinetyczna?
4. Jak działa silnik hydrauliczny tłokowy osiowy?
5. Jakie elementy konstrukcyjne należą do budowy siłownika hydraulicznego?
6. Jak rozwiązane jest hamowanie ruchu tłoka w końcowych położeniach?
7. W jaki sposób uzyskuje się szczelność w instalacjach hydraulicznych?
8. Jakie są rodzaje zaworów zwrotnych i rozdzielających?
9. Jakie są rodzaje zaworów bezpieczeństwa?
10. Jak działa zawór bezpieczeństwa?
11. Jakie są rodzaje przewodów hydraulicznych?
12. Jak zbudowany jest giętki przewód hydrauliczny?
13. Jak uzyskuje się czystość czynnika hydraulicznego?
14. Do czego służą akumulatory hydrauliczne?
15. Jakie są rodzaje akumulatorów hydraulicznych?


Termin wykonania zadania: 6 maja 2020r.

Ewentualne pytania proszę przesyłać na e-maila: rysiekp@mechanik.edu.pl lub Skype.

Życzę powodzenia
Ryszard Przybyła

28.04.2020r. Montowanie elementów, urządzeń i systemów mechatronicznych.

Tematy do zrealizowania:

1. Symbole stosowane na schematach hydraulicznych.
2. Zasady tworzenia schematów hydraulicznych.
3. Funkcje logiczne AND i OR w układach hydraulicznych.

Proszę zapoznać się z materiałami zamieszczonymi na stronie:

http://mechatronika.mechanik.edu.pl/materialy-mon-ur.html w dziale Elementy sterowania hydraulicznego dotyczącymi:
1. Symboli stosowanych w hydraulice - .
2. Przypomnieć sobie zasady tworzenia schematów pneumatycznych oraz zawarte tutaj - .
 

Termin wykonania zadania: 12 maja 2020r.

Ewentualne pytania proszę przesyłać na e-maila: rysiekp@mechanik.edu.pl lub Skype.

Życzę powodzenia
Ryszard Przybyła

04.05.2020r. Montowanie elementów, urządzeń i systemów mechatronicznych.

Tematy do zrealizowania:

1. Symbole stosowane na schematach elektrohydraulicznych.
2. Sposoby łączenia elementów układów hydraulicznych - łącza stałe.
3. Sposoby diagnostyki nieszczelności siłowników hydraulicznych.
4. Sposoby demontażu siłownika hydraulicznego - wymiana uszczelnień.
5. Podstawowe elementy układów sterowania hydraulicznego i elektrohydraulicznego.

Proszę zapoznać się z materiałami zamieszczonymi na stronie:

http://mechatronika.mechanik.edu.pl/materialy-mon-ur.html w dziale Projektowanie układów hydrauliki i elektrohydrauliki

1. Symboli stosowanych w elektrohydraulice - na podstawie programu FluidSIM-Hydraulika.
2. Elementami stosowanymi w hydraulice do połączeń zawartymi na stronie: https://www.tubes-international.pl/produkty/hydraulika-silowa/
3. Na podstawie programu FluidSIM-Hydraulika zapoznać się z symbolami stosowanymi na schematach elektrohydraulicznych.
4. Sposobów diagnozowania układów hydraulicznych.
 

Termin wykonania zadania: 12 maja 2020r.

Ewentualne pytania proszę przesyłać na e-maila: rysiekp@mechanik.edu.pl lub Skype.

Życzę powodzenia
Ryszard Przybyła

12-19.05.2020r. Montowanie elementów, urządzeń i systemów mechatronicznych.

Temat: Projektowanie układów hydraulicznych i elektrohydraulicznych.


Proszę zapoznać z przykładowymi ćwiczeniami z hydrauliki zamieszczonymi w plikach obok: , oraz z ich rozwiązaniami zamieszonymi tutaj: , .

 Proszę o zbudowanie w programie FluidSIM-Hydraulika rozwiązań tych ćwiczeń, celem zapoznania się z interfejsem programu. Przypominam o trochę innej filozofii podłączania zaworów sterujących (przedstawionej w materiałach z 28-04-2020r. w pkt. 2)

Zadanie do wykonania
Proszę zaproponować:
1. treść zadania realizującego sterowanie hydrauliczne (minimum jedno zadanie) i elektrohydrauliczne (minimum jedno zadanie), łącznie z rysunkiem,
2. jego rozwiązanie z oznaczeniem elementów zgodnie z PN i opisem działania,
3. zbudowanie rozwiązania w programie FluidSIM-H
i przesłanie w terminie podanym niżej.
Oczywiście można przesłać więcej zadań - przewidziana niespodzianka :)

Termin wykonania zadania: 26 maja 2020r.

Ewentualne pytania proszę przesyłać na e-maila: rysiekp@mechanik.edu.pl lub Skype.

Życzę powodzenia
Ryszard Przybyła

26.05.2020r. Montowanie elementów, urządzeń i systemów mechatronicznych.

Tematy do zrealizowania:
1. Narzędzia do pomiaru ciśnienia i natężenia przepływu w układach hydraulicznych i pneumatycznych
.
2. Oznaczenia i symbole mierników na schematach hydraulicznych.


Proszę zapoznać z materiałami zamieszczonymi na stronie: http://mechatronika.mechanik.edu.pl/materialy-mon-ur.html w dziale Narzędzia do pomiaru ciśnienia i natężenia przepływu w układach hydraulicznych i pneumatycznych

1. Jakie metody stosuje się do ww pomiarów?
2. Jakimi narzędziami i przyrządami wykonuje się ww pomiary?
3. Jakie symbole stosuje się do oznaczania mierników na schematach hydraulicznych?
Proszę o wykonanie notatki w zeszycie.

Termin wykonania zadania: 2 czerwca 2020r.

Ewentualne pytania proszę przesyłać na e-maila: rysiekp@mechanik.edu.pl lub Skype.

Życzę powodzenia
Ryszard Przybyła

2.06.2020r. Montowanie elementów, urządzeń i systemów mechatronicznych.

Temat: Zadanie sprawdzające - hydraulika.

Proszę o zapoznanie się z zadaniem sprawdzającym z hydrauliki zawartym w pliku - . Materiał o którym mowa w zadaniu znajduje się tutaj . Proszę o samodzielne wykonanie zadania.

Termin wykonania zadania: 16 czerwca 2020r.

Ewentualne pytania proszę przesyłać na e-maila: rysiekp@mechanik.edu.pl lub Skype.

Życzę powodzenia
Ryszard Przybyła