ZDALNE NAUCZANIE    
W tym miejscu będą publikowane materiały do zajęć
prowadzonych poza szkołą.
Klasa 2TMt - gr.2
Wprowadzenie do mechatroniki

19.03.2020r.
Wprowadzenie do mechatroniki.


Temat:
Układy sterowania stycznikowo-przekaźnikowe.

Proszę zapoznać się z materiałami zamieszczonymi na stronie:

http://mechatronika.mechanik.edu.pl/materialywdm.html

oraz nt. rysowania czytelnych schematów zawartych na stronie:

http://extronic.pl/content/20-rysowanie-czytelnych-schematow

Proszę spróbować zrealizować zadanie z pkt. 5 zawarte w pliku "Układy stycznikowo-przekaźnikowe". Proszę również o obejrzenie zamieszczonych filmów.

Termin wykonania zadania:

Ewentualne pytania proszę przesyłać na e-maila: rysiekp@mechanik.edu.pl lub Skype.

Życzę powodzenia
Ryszard Przybyła

26.03.2020r. Wprowadzenie do mechatroniki.


Temat:
Układy sterowania stycznikowo-przekaźnikowe.

Proszę o zaprojektowanie stanowiska laboratoryjnego z zastosowaniem przekaźnika lub stycznika lub przekaźnika i stycznika. Podpowiedzią mogą być zamieszczone filmy lub zadanie z pkt. 5 w pliku "Układy stycznikowo-przekaźnikowe". Pracę można wykonać samemu lub maksymalnie w grupie trzyosobowej.

Termin wykonania zadania: 8 kwietnia 2020r.

Ewentualne pytania proszę przesyłać na e-maila: rysiekp@mechanik.edu.pl lub Skype.

Życzę powodzenia
Ryszard Przybyła

02.04.2020r. Wprowadzenie do mechatroniki.


Temat: Podstawy techniki sterowania numerycznego.

Proszę zapoznać się z następującymi materiałami:
1. Podstawy techniki sterowania numerycznego - .
2. Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - , do punktu 1.5 - Punkty charakterystyczne obrabiarki - włącznie.

Proszę odpowiedzieć sobie na następujące pytania:
1. Jakie stosowane są systemy sterownia?
2. Jak należy rozumieć program sterujący cnc?
3. Co to są serwomechanizmy?
4. Co to jest uchyb nadążania?
5. Jakie są stosowane systemy sterowania narzędziem? Na czym one polegają?
6. Na czym polega programowanie cnc?
7. Jak oznaczane są układy osi dla tokarki i frezarki?
8. Jak dzielimy układy pomiaru położenia? Jakie są i podstawowe zasady?
9. Jakie układy współrzędnych wyróżniamy w sterowaniu numerycznym?
10. Jak wygląda układ osi prostokątnego, prawoskrętnego układu współrzędnych?
11. Jakie są punkty charakterystyczne obrabiarki cnc?
12. Jak oznacza się punkty charakterystyczne obrabiarki cnc?

Termin wykonania: 15 kwietnia 2020r.

Ewentualne pytania proszę przesyłać na e-maila: rysiekp@mechanik.edu.pl lub Skype.

Życzę powodzenia
Ryszard Przybyła


16.04.2020r. Wprowadzenie do mechatroniki.


Tematy do zrealizowania:
1. Urządzenia do pomiarów wielkości elektrycznych
.
2. Wykorzystanie multimetrów cyfrowych w pomiarach.


Proszę przeszukać zasoby Internetu pod kątem ww zagadnień i przygotować prezentację na jeden z tych tematów wg poniższego schematu:
1. Uczniowie: Domagała, Jaźwiec, Kaczmarkiewicz,  Krajda, Lider, Stachowski i Świerkowski - opracowują temat pierwszy.
2. Pozostali opracowują temat drugi.

Prezentację przygotuj zgodnie z poznanymi na informatyce zasadami tworzenia prezentacji. Jeżeli nie znasz tych zasad, zapoznaj się z materiałami dostępnymi tutaj .

Proszę odpowiedzieć sobie na następujące pytania:
1. Jakie urządzenia stosowane są do pomiaru wielkości elektrycznych?
2. Co to jest multimetr?
3. Jak można wykorzystać multimetr cyfrowy w pomiarach elektrycznych?

Termin wykonania: 23 kwietnia 2020r.

Ewentualne pytania proszę przesyłać na e-maila: rysiekp@mechanik.edu.pl lub Skype.

Życzę powodzenia
Ryszard Przybyła

23.04.2020r. Wprowadzenie do mechatroniki.


Temat: Urządzenia do pomiarów wielkości nieelektrycznych.


Proszę przeszukać zasoby Internetu pod kątem ww zagadnień i przygotować prezentację zawierającą przykłady urządzeń elektrycznych, które umożliwiają pomiary wielkości nieelektrycznych.

Prezentację przygotuj zgodnie z poznanymi na informatyce zasadami tworzenia prezentacji. Jeżeli nie znasz tych zasad, zapoznaj się z materiałami dostępnymi tutaj .

1. https://ndn.com.pl/pl/90-mierniki-wielkosci-nieelektrycznych


Termin wykonania: 7 maja 2020r.

Ewentualne pytania proszę przesyłać na e-maila: rysiekp@mechanik.edu.pl lub Skype.

Życzę powodzenia
Ryszard Przybyła

30.04.2020r. Wprowadzenie do mechatroniki.


Temat: Przyrządy pomiarowe w branży mechatroniki samochodowej.


Proszę o zapoznanie się z materiałami zamieszczonymi pod niżej wskazanymi linkami do stron internetowych i zrobienie notatki zawierającej jakie przyrządy pomiarowe są stosowane w mechatronice samochodowej i do pomiarów jakich wielkości służą.

1. https://www.cyfronika.com.pl/obrotomierz.htm
2. http://monitorsklep.pl/przyrzady-pomiarowe-mierniki-mierniki-samochodowe-miernik-bm319-multimetr-diagnostyczny,-samochodowy-brymen-o_l_236_1915284.html
3. https://www.kammar24.pl/testery-i-mierniki-samochodowe-c-37_2376.html
4. https://diolut.pl/mierniki-samochodowe-c-1_326_143.html


Termin wykonania: 7 maja 2020r.

Ewentualne pytania proszę przesyłać na e-maila: rysiekp@mechanik.edu.pl lub Skype.

Życzę powodzenia
Ryszard Przybyła

7 i 14.05.2020r. Wprowadzenie do mechatroniki.


Temat: Ćwiczenia w pomiarach wielkości elektrycznych i nieelektrycznych.


Proszę o  wykonanie ćwiczeń zgodnie z przedzielonymi zadaniami zawartymi w pliku . Zadania zamieszczone są niżej. Wartości rezystancji poszczególnych rezystorów podane są w pliku obok .

Termin wykonania: 28 maja 2020r.

Ewentualne pytania proszę przesyłać na e-maila: rysiekp@mechanik.edu.pl lub Skype.

Życzę powodzenia
Ryszard Przybyła
zadanie1 zadanie2 zadanie3 zadanie4 zadanie5
zadanie6 zadanie7 zadanie8 zadanie9 zadanie10
zadanie11 zadanie12 zadanie13    

21.05.2020r. Wprowadzenie do mechatroniki.


Temat:
Inteligentne systemy sterowania budynkiem.

Proszę o zapoznanie sie z materiałami na ten temat zawartymi w Internecie i przygotowanie prezentacji. W prezentacji powinny być umieszczone między innymi następujące elementy:
1. Co określamy mianem inteligentnego domu?
2. Jakie podstawowe elementy wchodzą w skład inteligentnego budynku?
3. Jak działa system inteligentny?
4. Co to jest Internet Rzeczy?
5. Co to jest Smart Plug?
6. Wady i zalety systemu inteligentnego domu?
 i inne wg uznania autora.

Termin wykonania zadania: 4 czerwca 2020r.

Ewentualne pytania proszę przesyłać na e-maila: rysiekp@mechanik.edu.pl lub Skype.

Życzę powodzenia
Ryszard Przybyła

28.05.2020r. Wprowadzenie do mechatroniki.


Temat:
Automatyzacja budynków z wykorzystaniem sterownika LOGO!.

Proszę o zapoznanie sie z materiałami zamieszczonymi na stronie http://mechatronika.mechanik.edu.pl/materialywdm.html w dziale Inteligentne systemy zarządzania budynkiem. Automatyzacja budynków z wykorzystaniem sterownika LOGO!. Proszę również o obejrzenie filmu.

Termin wykonania zadania: 4 czerwca 2020r.

Ewentualne pytania proszę przesyłać na e-maila: rysiekp@mechanik.edu.pl lub Skype.

Życzę powodzenia
Ryszard Przybyła

4.06.2020r. Wprowadzenie do mechatroniki.


Temat:
Wyłączniki czasowe F&F.

Proszę o zapoznanie sie z materiałami zamieszczonymi na stronie http://mechatronika.mechanik.edu.pl/materialywdm.html w dziale Wyłączniki czasowe F&F. Proszę również o obejrzenie filmów.

Termin wykonania zadania: 18 czerwca 2020r.

Ewentualne pytania proszę przesyłać na e-maila: rysiekp@mechanik.edu.pl lub Skype.

Życzę powodzenia
Ryszard Przybyła