ZDALNE NAUCZANIE    
W tym miejscu będą publikowane materiały do zajęć
prowadzonych poza szkołą.
Klasa 2TMt - gr.2
Technologie i konstrukcje mechaniczne

18.03.2020r.
Technologie i konstrukcje mechaniczne.


Tematy do zrealizowania:

1. Dobór prędkości skrawania do operacji wiertarskich.
2. Maszyny i urządzenia do obróbki maszynowej struganiem.

Ad.1. Proszę zapoznać się z tym plikiem oraz linkami w nim zawartymi oraz z tą publikacją .
Ad.2. Zapoznać sie z materiałem zawartym pod tymi linkami:

http://www.czek.eu/zajecia%20praktyczne/dzial%20II.htm#_Toc532143095

http://bumafreedom.pl/charakterystyka-odmiany-i-rodzaje-strugania/

https://branzametalowa.pl/procesy-obrobki-metalu/struganie-dlutowanie-podstawowe-informacje/

https://mechanika-obrobka.pl/wiercenie_struganie/

https://mechanika-obrobka.pl/wiercenie_struganie2/

Udzielić sobie odpowiedzi na pytania:
1. Jakie czynniki decydują o doborze prędkości skrawania przy operacjach wiertarskich?
2. Jakie czynniki należy uwzględnić dobierając wartość posuwu?
3. W jaki sposób mocuje się przedmioty obrabiane na wiertarce?
4. W jaki sposób określa się prędkość obrotową wrzeciona?
5. W jaki sposób wierci się otwory o dużych średnicach?
6. W jakim celu stosuje się rozwiercanie?
7. W jakim celu stosuje się pogłębianie?
8. Jakie są najczęstsze przyczyny powstawania braków podczas obróbki otworów?
9. Jakie rodzaje strugarek stosowane są w przemyśle?
10. Jakie są wady i zalety strugania?
11. Czy obecnie struganie jest obróbką często stosowaną, gdzie i kiedy?
12. Jak obróbka zastąpiła (zastępuje) struganie?

Termin wykonania zadania:

Ewentualne pytania proszę przesyłać na e-maila: rysiekp@mechanik.edu.pl lub Skype.

Życzę powodzenia
Ryszard Przybyła
27.03.2020r. Technologie i konstrukcje mechaniczne

Temat: Maszyny i urządzenia do obróbki maszynowej frezowaniem.

Proszę o zapoznanie się przede wszystkim z następującymi materiałami:
-" Wykonywaniem części maszyn w procesach obróbki skrawaniem" w części dotyczącej frezowania - ;
- "Frezowanie - podstawy, podział, definicje" - ;
- "Wykonywanie prac na frezarkach" - .
Więcej materiałów jest dostępnych na stronie: http://mechatronika.mechanik.edu.pl/materialytikm.html w części dla klasy 2.

Udzielić sobie odpowiedzi na pytania:
1. Na czym polega obróbka frezowaniem?
2. Jakie znasz rodzaje frezarek?
3. Jakie są różnice między frezowaniem współbieżnym i przeciwbieżnym? Wady i zalety tego sposobu frezowania?
4. Jakie są podstawowe prace wykonywane na frezarkach?
5. Jakie urządzenia stosowane są przy pracach frezarskich?

Termin wykonania: 1 kwietnia 2020r.

Życzę powodzenia
Ryszard Przybyła

30.03.2020r. Technologie i konstrukcje mechaniczne

Temat: Budowa frezarki pionowej i poziomej.

Proszę o zapoznanie się z budową frezarek pionowych, poziomych i uniwersalnych. Materiały związane z tymi zagadnieniami zawarte są w pliku:  "Klasyfikacja i budowa frearek" .
Więcej materiałów jest dostępnych na stronie: http://mechatronika.mechanik.edu.pl/materialytikm.html w części dla klasy 2.

Udzielić sobie odpowiedzi na pytania:
1. Z jakich głównych elementów składa się frezarka pionowa?
2. Z jakich głównych elementów składa się frezarka pozioma?
3. Na czym polega różnica między frezarką pionową i poziomą?
4. Jak zbudowana jest frezarka uniwersalna?

Termin wykonania: 3 kwietnia 2020r.

Życzę powodzenia
Ryszard Przybyła

06.04.2020r. Technologie i konstrukcje mechaniczne

Temat: Rodzaje i zastosowanie frezów.

Proszę o zapoznanie się z rodzajami i zastosowaniem frezów. Materiały dostępne są na stronie: http://mechatronika.mechanik.edu.pl/materialytikm.html w części dla klasy 2 lub tutaj .

Termin wykonania: 8 kwietnia 2020r.

Życzę powodzenia
Ryszard Przybyła

15.04.2020r. Technologie i konstrukcje mechaniczne

Temat: Podzielnica uniwersalna.

Proszę o zapoznanie się z budową, zastosowaniem i zasadą działania podzielnicy uniwersalnej. Materiały dostępne są na stronie: http://mechatronika.mechanik.edu.pl/materialytikm.html w części dla klasy 2 lub tutaj .

Termin wykonania: 20 kwietnia 2020r.

Życzę powodzenia
Ryszard Przybyła

20.04.2020r. Technologie i konstrukcje mechaniczne

Temat: Ćwiczenia z frezowania.

Dla pliku: płytka_frez należy dobrać parametry frezowania dla poszczególnych narzędzi (operacji), narzędzia niezbędne do wykonania płytki i wykonać frezowanie. Pracę przesłać na e-mail: rysiekp@mechanik.edu.pl lub za pomocą Librusa.

Termin wykonania: 8 maja 2020r.

Życzę powodzenia
Ryszard Przybyła

11.05.2020r. Technologie i konstrukcje mechaniczne

Temat: Frezowanie.

Dla pliku: płytka2 ,  należy wykonać model w programie Inventor. W przypadku gdy ktoś używa Inventora wyższego niż 2018, proszę wyeksportować plik do formatu pdf.

Nadać mu fakturę:
- całość płytki: stal;
- powierzchnie obrabiane: stal polerowana.
Pracę przesłać na e-mail: rysiekp@mechanik.edu.pl .

Termin wykonania: 15 maja 2020r.

Życzę powodzenia
Ryszard Przybyła

18-20.05.2020r. Technologie i konstrukcje mechaniczne

Temat: Maszyny i urządzenia do obróbki maszynowej szlifowaniem.

Proszę o zapoznanie się z materiałami:
-" Wykonywaniem części maszyn w procesach obróbki skrawaniem" w części dotyczącej szlifowania - (str. 60-66) oraz materiałami zamieszczonymi na stronie: http://mechatronika.mechanik.edu.pl/materialytikm.html w części dla klasy 2 - Szlifowanie. Polecam również w miarę wolnego czasu obejrzenie załączonych tam filmów.

Udzielić sobie odpowiedzi na następujące pytania:
1. Na czym polega szlifowanie?
2. Dlaczego obróbka szlifowaniem jest tak dokładna?
3. Jakie są rodzaje szlifierek?
4. Jakie są typowe prace wykonywane na szlifierkach?
5. Jakie materiały są stosowane do wyrobu ściernic?
6. Jakie wyróżniamy rodzaje ściernic?
7. Jakie materiały można obrabiać za pomocą szlifowania?
8. Na czym polega wyrównoważenie statyczne ściernicy?

Ewentualne pytania proszę przesyłać na e-maila: rysiekp@mechanik.edu.pl lub Skype.

Termin wykonania: 22 maja 2020r.

Życzę powodzenia
Ryszard Przybyła

22.05.2020r. Technologie i konstrukcje mechaniczne

Temat: Obróbka elektroiskrowa.

Proszę o zapoznanie się z materiałami zamieszczonymi na stronie: http://mechatronika.mechanik.edu.pl/materialytikm.html w części dla klasy 2 - Obróbka elektroiskrowa. Polecam również w miarę wolnego czasu obejrzenie załączonych tam filmów.

Udzielić sobie odpowiedzi na następujące pytania:
1. Jakie są stosowane rodzaje obróbek elektroiskrowych (elektroerozyjnych)?
2. Na czym polega obróbka EDM?
3. Na czym polega obróbka WEDM?
4. Gdzie stosowane są obróbki elektroerozyjne?
5. Jakie są wady i zalety tych obróbek?

Ewentualne pytania proszę przesyłać na e-maila: rysiekp@mechanik.edu.pl lub Skype.

Termin wykonania: 25 maja 2020r.

Życzę powodzenia
Ryszard Przybyła

25.05.2020r. Technologie i konstrukcje mechaniczne

Temat: Obróbka galwaniczna powierzchni.

Proszę o zapoznanie się z materiałami zamieszczonymi na stronie: http://mechatronika.mechanik.edu.pl/materialytikm.html w części dla klasy 2 - Obróbka galwaniczna.

Ewentualne pytania proszę przesyłać na e-maila: rysiekp@mechanik.edu.pl lub Skype.

Termin wykonania: 29 maja 2020r.

Życzę powodzenia
Ryszard Przybyła

27, 29.05.2020r. 1, 3, 5.06.2020r. Technologie i konstrukcje mechaniczne

Temat: Dobór narzędzi i maszyn do wykonania części maszynowej.

Zadanie polega na dobraniu obrabiarek, narzędzi skrawających i kontrolno-pomiarowych do wykonania wskazanej części maszynowej. Wskazania zawarte są w tym pliku . Jak powinno wyglądać rozwiązanie zadania i co powinno zawierać opisane jest w pliku .

Ewentualne pytania proszę przesyłać na e-maila: rysiekp@mechanik.edu.pl lub Skype.

Termin wykonania: 8 czerwca 2020r.

Życzę powodzenia
Ryszard Przybyła
nakrętka rys1 rys8 wałek01 wałek05
wałek06 wałek07 wałek08 wałek09 wałek10
wałek11 wałek12 wałek14    

15.06.2020r. Technologie i konstrukcje mechaniczne

Temat: Podstawy programowania obrabiarek cnc.

Proszę o zapoznanie się z materiałami zamieszczonymi na stronie: http://mechatronika.mechanik.edu.pl/materialytikm.html w części dla klasy 2 - Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie.

Ewentualne pytania proszę przesyłać na e-maila: rysiekp@mechanik.edu.pl lub Skype.

Termin wykonania: 25 czerwca 2020r.

Życzę powodzenia
Ryszard Przybyła