ZDALNE NAUCZANIE    
Nauczuciel: Mariusz Filipowski
W tym miejscu będą publikowane materiały do zajęć
prowadzonych poza szkołą.
Klasa 2TMt - gr.1

19.03.2020r.
Technologie i konstrukcje mechaniczne.

Tematy do zrealizowania:

1. Zasady tworzenia procesów technologicznych.
2. Wykonanie procesu technologicznego wałka stopniowego.


Proszę zapoznać się z materiałami zamieszczonymi na stronie:

http://mechatronika.mechanik.edu.pl/materialytikm.html  w dziale Obróbka ręczna: "Struktura procesu produkcyjnego".

Proces technologiczny wykonać zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, tj.:
- Rysunek wykonawczy
- Karta Technologiczna
- Karta Instrukcyjna + rysunki schematyczne do danej czynności

Termin wykonania zadania: 2 kwietnia 2020r.

Ewentualne pytania proszę przesyłać na e-maila: mariusz_filipowski@op.pl

Życzę powodzenia
Mariusz Filipowski