ZDALNE NAUCZANIE    
Nauczyciel: Ryszard Przybyła
W tym miejscu będą publikowane materiały do zajęć
prowadzonych poza szkołą.
Klasa 1TMt -p  gr. 1

18.03.2020r.
Technologie i konstrukcje mechaniczne.

Tematy do zrealizowania:
1. Materiały i urządzenia do spawania łukowego.
2. Spawanie gazowe.
3. Przygotowanie materiału do spawania.
4. Zgrzewanie elektryczne.


Proszę zapoznać się z materiałami zamieszczonymi na stronie: http://mechatronika.mechanik.edu.pl/materialytikm.html  w dziale Spajanie metali - Wykonywanie połączeń spajanych; Zgrzewanie

Proszę udzielić odpowiedzi na pytania zawarte w publikacji "Wykonywanie połączeń spajanych" zawarte w punkcie 4.4.2 str. 34; 4.5.2 str. 40; 4.8.2 str. 56 oraz rozwiązać test ze str. 71 odpowiadając na pytania 1-6 i 9-12.

Termin wykonania:

Ewentualne pytania proszę przesyłać na e-maila: rysiekp@mechanik.edu.pl lub fb.

Życzę powodzenia
Ryszard Przybyła

01.04.2020r. Technologie i konstrukcje mechaniczne.

Tematy do zrealizowania:
1. Rodzaje obróbek maszynowych skrawaniem.
2. Charakterystyka i parametry toczenia.


Proszę zapoznać się z materiałami zamieszczonymi na stronie: http://mechatronika.mechanik.edu.pl/materialytikm.html  w dziale Obróbka maszynowa skrawaniem - Parametry toczenia.

Zadania do wykonania:
1. Znajdź w Internecie, jakie występują rodzaje obróbek maszynowych skrawaniem? Zrób odpowiednią notatkę w zeszycie.
2. Przygotuj prezentację (np. w Power Point lub innym programie do prezentacji) na pierwszy temat. W prezentacji powinny się znaleźć:
- informacje na temat rodzajów obróbek maszynowych,
- ich krótka charakterystyka,
- ilustracje, zdjęcia pokazujące te obróbki. Mogą być też krótkie filmy. Prezentację przygotuj zgodnie z poznanymi na informatyce zasadami tworzenia prezentacji. Jeżeli nie znasz tych zasad, zapoznaj się z materiałami dostępnymi tutaj .
Prezentację zapisz jako plik Power Pointa lub w PDF i wyślij na e-mail podany niżej.
3. Zapoznaj się z informacjami zawartymi w pliku (Parametry toczenia i ich dobór) i zrób stosowną notatkę w zeszycie.

Termin wykonania: 6 kwietnia 2020r.

Ewentualne pytania proszę przesyłać na e-maila: rysiekp@mechanik.edu.pl lub Skype.

Życzę powodzenia
Ryszard Przybyła

02.04.2020r. Technologie i konstrukcje mechaniczne.

Tematy do zrealizowania:
1. Budowa noża tokarskiego.
2. Zasady doboru noży tokarskich do obróbki skrawaniem.


Proszę zapoznać się z materiałami zamieszczonymi na stronie: http://mechatronika.mechanik.edu.pl/materialytikm.html  w dziale Obróbka maszynowa skrawaniem:
1. Budowa noża tokarskiego,
2. Rodzaje i zastosowanie noży tokarskich.
3. Plansza ilustrująca zastosowanie noży tokarskich konwencjonalnych i składanych.
4. Zasadami doboru noży tokarskich i parametrów skrawania.


Na podstawie publikacji Zasady doboru noży tokarskich i parametrów skrawania - proszę napisać jakie zasady (kryteria) są stosowane przy doborze noży tokarskich. Pracę proszę przesłać na podany niżej e-mail.

Termin wykonania: 15 kwietnia 2020r.

Ewentualne pytania proszę przesyłać na e-maila: rysiekp@mechanik.edu.pl lub Skype.

Życzę powodzenia
Ryszard Przybyła


08.04.2020r. Technologie i konstrukcje mechaniczne.

Tematy do zrealizowania:
1. Rodzaje tokarek i ich zastosowanie.
2. Budowa tokarki kłowej uniwersalnej.


Proszę zapoznać się z materiałami zamieszczonymi na stronie: http://mechatronika.mechanik.edu.pl/materialytikm.html  w dziale Obróbka maszynowa skrawaniem dotyczącymi wyżej wymienionych tematów. ; .


Termin wykonania: 16 kwietnia 2020r.

Ewentualne pytania proszę przesyłać na e-maila: rysiekp@mechanik.edu.pl lub Skype.

Życzę powodzenia
Ryszard Przybyła

15.04.2020r. Technologie i konstrukcje mechaniczne.

Tematy do zrealizowania:
1. Mocowanie przedmiotu na tokarce.
2. Operacje obróbki skrawaniem wykonywane na tokarkach.


Proszę zapoznać się z materiałami zamieszczonymi na stronie: http://mechatronika.mechanik.edu.pl/materialytikm.html  w dziale Obróbka maszynowa skrawaniem - Wykonywanie części maszyn - dotyczącymi wyżej wymienionych tematów, a zawartymi w dziale 4.3 str. 37-45 oraz Oprzyrządowanie tokarki - .

Proszę odpowiedzieć sobie na następujące pytania:
1. Za pomocą jakich urządzeń mocuje się przedmioty oraz narzędzia na tokarce?
2. Jakie operacje obróbki skrawaniem mogą być wykonywane na tokarkach?

Termin wykonania: 22 kwietnia 2020r.

Ewentualne pytania proszę przesyłać na e-maila: rysiekp@mechanik.edu.pl lub Skype.

Życzę powodzenia
Ryszard Przybyła

16.04.2020r. Technologie i konstrukcje mechaniczne.

Temat: Dobór prędkości skrawania do toczenia.

Na podstawie znajomości zagadnień związanych z doborem noży tokarskich i parametrów skrawania z 2 kwietnia 2020r. i zawartych tam materiałów proszę o dobranie podstawowych parametrów skrawania dla toczenia dla wskazanych powierzchni.

Prace wysłałem każdemu uczniowi za pomocą modułu Zadania domowe w Librusie. Również tą drogą oczekuję odesłania wykonanej pracy lub na e-mail podany niżej

Termin wykonania: 23 kwietnia 2020r.

Ewentualne pytania proszę przesyłać na e-maila: rysiekp@mechanik.edu.pl lub Skype.

Życzę powodzenia
Ryszard Przybyła

30.04.2020r. Technologie i konstrukcje mechaniczne.

Temat: Maszyny i urządzenia do obróbki maszynowej wierceniem.

Proszę zapoznać się z materiałami zamieszczonymi na stronie: http://mechatronika.mechanik.edu.pl/materialytikm.html  w dziale Obróbka maszynowa skrawaniem - Wiercenie.

Proszę odpowiedzieć sobie na następujące pytania:
1. Jaki jest ogólny podział wiertarek?
2. Na czym polega wiercenie wtórne?
3. Jak wyglądają poszczególne rodzaje wiertarek?
4. Na czym polega rozwiercanie, pogłębianie i jakie są ich rodzaje?

Termin wykonania: 7 maja 2020r.

Ewentualne pytania proszę przesyłać na e-maila: rysiekp@mechanik.edu.pl lub Skype.

Życzę powodzenia
Ryszard Przybyła

06-07.05.2020r. Technologie i konstrukcje mechaniczne.

Temat: Dobór prędkości skrawania do operacji wiertarskich.

Proszę zapoznać się z materiałami zamieszczonymi na stronie: http://mechatronika.mechanik.edu.pl/materialytikm.html  w dziale Obróbka maszynowa skrawaniem - Wiercenie. Materiały oznaczone są symbolem . Szczególną uwagę proszę poświęcić na zapoznanie sie z materiałami oznaczonym symbolem . Ich znajomość będzie potrzebna do wykonania ćwiczeń związanych z wierceniem, które otrzymacie w przyszłym tygodniu (11-15 maja).


Termin wykonania: 13 maja 2020r.

Ewentualne pytania proszę przesyłać na e-maila: rysiekp@mechanik.edu.pl lub Skype.

Życzę powodzenia
Ryszard Przybyła

13-14.05.2020r. Technologie i konstrukcje mechaniczne.

Temat: Ćwiczenia w doborze prędkości skrawania do operacji wiertarskich.

Dla wskazanych w tabeli   parametrów technologicznych, materiału obrabianego i rodzaju wiertła oraz sposobu jego chłodzenia należy na podstawie tabel dostępnych w pliku obok dobrać i obliczyć podstawowe parametry skrawania. W zadaniu należy opisać skąd i jakie parametry zostały pobrane oraz obliczyć pozostałe parametry wiercenia. Materiał należy wysłać na wskazany niżej adres.


Termin wykonania: 20 maja 2020r.

Ewentualne pytania proszę przesyłać na e-maila: rysiekp@mechanik.edu.pl lub Skype.

Życzę powodzenia
Ryszard Przybyła

20.05.2020r. Technologie i konstrukcje mechaniczne.

Temat: Maszyny i urządzenia do obróbki maszynowej struganiem.

Proszę zapoznać się z materiałami zamieszczonymi na stronie: http://mechatronika.mechanik.edu.pl/materialytikm.html  w dziale Obróbka maszynowa skrawaniem - Struganie.

Proszę odpowiedzieć sobie na następujące pytania:
1. Jaki jest podział strugarek?
2. Na czym polega struganie?
3. Na czym polega dłutowanie?
4. Wady i zalety strugania?

Termin wykonania: 27 maja 2020r.

Ewentualne pytania proszę przesyłać na e-maila: rysiekp@mechanik.edu.pl lub Skype.

Życzę powodzenia
Ryszard Przybyła

21.05.2020r. Technologie i konstrukcje mechaniczne

Temat: Maszyny i urządzenia do obróbki maszynowej frezowaniem.

Proszę o zapoznanie się przede wszystkim z następującymi materiałami:
-" Wykonywaniem części maszyn w procesach obróbki skrawaniem" w części dotyczącej frezowania - ;
- "Frezowanie - podstawy, podział, definicje" - ;
- "Wykonywanie prac na frezarkach" - .

Udzielić sobie odpowiedzi na pytania:
1. Na czym polega obróbka frezowaniem?
2. Jakie znasz rodzaje frezarek?
3. Jakie są różnice między frezowaniem współbieżnym i przeciwbieżnym? Wady i zalety tego sposobu frezowania?
4. Jakie są podstawowe prace wykonywane na frezarkach?
5. Jakie urządzenia stosowane są przy pracach frezarskich?

Ewentualne pytania proszę przesyłać na e-maila: rysiekp@mechanik.edu.pl lub Skype.

Termin wykonania: 28 maja 2020r.

Życzę powodzenia
Ryszard Przybyła

27.05.2020r. Technologie i konstrukcje mechaniczne

Temat: Rodzaje i zastosowanie frezów.

Proszę o zapoznanie się z rodzajami i zastosowaniem frezów. Materiały dostępne są tutaj .

Ewentualne pytania proszę przesyłać na e-maila: rysiekp@mechanik.edu.pl lub Skype.

Termin wykonania: 3 czerwca 2020r.

Życzę powodzenia
Ryszard Przybyła

28.05.2020r. i 3.06.2020r. Technologie i konstrukcje mechaniczne

Temat: Maszyny i urządzenia do obróbki maszynowej szlifowaniem.

Proszę o zapoznanie się z materiałami:
-" Wykonywaniem części maszyn w procesach obróbki skrawaniem" w części dotyczącej szlifowania - (str. 60-66) oraz materiałami zamieszczonymi na stronie: http://mechatronika.mechanik.edu.pl/materialytikm.html w części dla klasy 2 - Szlifowanie. Polecam również w miarę wolnego czasu obejrzenie załączonych tam filmów.

Udzielić sobie odpowiedzi na następujące pytania:
1. Na czym polega szlifowanie?
2. Dlaczego obróbka szlifowaniem jest tak dokładna?
3. Jakie są rodzaje szlifierek?
4. Jakie są typowe prace wykonywane na szlifierkach?
5. Jakie materiały są stosowane do wyrobu ściernic?
6. Jakie wyróżniamy rodzaje ściernic?
7. Jakie materiały można obrabiać za pomocą szlifowania?
8. Na czym polega wyrównoważenie statyczne ściernicy?

Ewentualne pytania proszę przesyłać na e-maila: rysiekp@mechanik.edu.pl lub Skype.

Termin wykonania: 4 czerwca 2020r.

Życzę powodzenia
Ryszard Przybyła

17.06.2020r. Technologie i konstrukcje mechaniczne

Temat: Obróbka elektroiskrowa i galwanotechniczna.

Proszę o przejrzenie zasobów internetu pod kątem rodzajów wymienionych obróbek oraz ich zastosowania w przemyśle budowy maszyn i urządzeń.

Ewentualne pytania proszę przesyłać na e-maila: rysiekp@mechanik.edu.pl lub Skype.

Termin wykonania: 25 czerwca 2020r.

Życzę powodzenia
Ryszard Przybyła