ZDALNE NAUCZANIE    
Nauczyciel:
Ryszard Przybyła
W tym miejscu będą publikowane materiały do zajęć
prowadzonych poza szkołą.
Klasa 1TMt -g  gr. 2

18.03.2020r.
Technologie i konstrukcje mechaniczne.

Tematy do zrealizowania:

1. Zasady wykonywania przekrojów rysunkowych.
2. Zasady wymiarowania na rysunkach technicznych.


Proszę zapoznać się z materiałami zamieszczonymi na stronie: http://mechatronika.mechanik.edu.pl/materialytikm.html w dziale Zapis konstrukcji - Wykonywanie przekrojów rysunkowych; Wymiarowanie na rysunkach technicznych; Wykonywanie dokumentacji technicznej

Proszę udzielić odpowiedzi na pytania zawarte w publikacji "Wykonywanie dokumentacji technicznej" zawarte w punkcie 4.5.2 str. 22; 4.6.2 str. 28; oraz wykonać Ćwiczenie 2 str. 23; Ćwiczenie 1 str. 28 z tej publikacji.

Termin wykonania:

Ewentualne pytania proszę przesyłać na e-maila: rysiekp@mechanik.edu.pl lub Skype.

Życzę powodzenia
Ryszard Przybyła

01.04.2020r. Technologie i konstrukcje mechaniczne.

Tematy do zrealizowania:

1. Wykonywanie przekrojów części maszynowych.

Proszę przypomnieć sobie rodzaje i zasady wykonywania przekrojów rysunkowych z poprzedniej lekcji lub zajrzeć do materiałów zamieszczonymi na stronie: http://mechatronika.mechanik.edu.pl/materialytikm.html w dziale Zapis konstrukcji - Wykonywanie przekrojów rysunkowych ; Przekroje rysunkowe oraz Widoki i przekroje.

Zadania do wykonania.
1. Proszę wykonać Ćwiczenie 2 ze str. 27 zawarte w Wykonywanie rysunków części maszyn - .
2. Proszę wykonać Ćwiczenie 1 i 2 ze str. 32-33 zawarte w Posługiwanie się dokumentacją techniczną - .
3. Uzupełnij przekroje rysunkowe wg listy zamieszonej w tym pliku .
rys. 01 rys. 02 rys. 03 rys. 04 rys. 05 rys. 06
rys. 07 rys. 08 rys. 09 rys. 10 rys. 11 rys. 12
rys. 13 rys. 14 rys. 15 rys. 16 rys. 17 rys. 18
rys. 19          

Zadania należy przesłać na podany niżej e-mail.

Termin wykonania: 8 kwietnia 2020r.

Ewentualne pytania proszę przesyłać na e-maila: rysiekp@mechanik.edu.pl lub Skype.

Życzę powodzenia
Ryszard Przybyła

08.04.2020r. Technologie i konstrukcje mechaniczne.

Tematy do zrealizowania:

1. Geometryczna struktura powierzchni.
2. Wstawianie chropowatości powierzchni na rysunkach wykonawczych.


Proszę zapoznać się z materiałami zamieszczonymi na stronie: http://mechatronika.mechanik.edu.pl/materialytikm.html w dziale Zapis konstrukcji - Geometryczna struktura powierzchni oraz Chropowatość powierzchni .

Proszę odpowiedzieć sobie na następujące pytania:
1. Co to jest chropowatość powierzchni?
2. Jakie parametry opisują chropowatość powierzchni?
3. Jakich symboli graficznych używa się do oznaczania chropowatości powierzchni?
4. Jakie są rodzaje kierunkowości struktury geometrycznej powierzchni?
5. Jakimi symbolami oznacza się parametry kierunkowości struktury geometrycznej?
6. Jakie są zasady wstawiania symboli geometrycznej struktury powierzchni na rysunkach wykonawczych części?

Termin wykonania:  15 kwietnia 2020r.

Ewentualne pytania proszę przesyłać na e-maila: rysiekp@mechanik.edu.pl lub Skype.

Życzę powodzenia
Ryszard Przybyła

15.04.2020r. Technologie i konstrukcje mechaniczne.

Tematy do zrealizowania:

1. Błędy kształtu i położenia w rysunku technicznym.
2. Obróbka cieplna na rysunku technicznym.


Proszę zapoznać się z materiałami zamieszczonymi na stronie: http://mechatronika.mechanik.edu.pl/materialytikm.html w dziale Zapis konstrukcji - Obróbka cieplna na rysunku technicznym - oraz Błędy kształtu i położenia w rysunku technicznym - .

Proszę odpowiedzieć sobie na następujące pytania:
1. Jakie rozróżniamy rodzaje tolerancji?
2. Jakie rozróżniamy tolerancje kształtu i położenia?
3. W jaki sposób na rysunkach technicznych oznacza się tolerancje kształtu i położenia?
4. W jaki sposób na rysunku technicznym oznacza sie obróbkę cieplną, cieplno-chemiczną i inne powłoki nakładane na powierzchnie przedmiotów?

Termin wykonania:  22 kwietnia 2020r.

Ewentualne pytania proszę przesyłać na e-maila: rysiekp@mechanik.edu.pl lub Skype.

Życzę powodzenia
Ryszard Przybyła

16.04.2020r. Technologie i konstrukcje mechaniczne.

Temat: Wstawianie chropowatości powierzchni na rysunkach wykonawczych.


Zadania do wykonania zostały przesłane każdemu przez moduł Zadania domowe na Librusie.


Termin wykonania:  23 kwietnia 2020r.

Ewentualne pytania proszę przesyłać na e-maila: rysiekp@mechanik.edu.pl lub Skype.

Życzę powodzenia
Ryszard Przybyła

22.04.2020r. Technologie i konstrukcje mechaniczne.

Temat:

1. Zapoznanie z interfejsem AutoCAD-a. Tworzenie rysunku prototypowego.
2. Zarządzanie warstwami i układy współrzędnych. Rysowanie precyzyjne.

Proszę wykonać ćwiczenia zawarte w pliku .;  oraz . Ćwiczenia zapisywać na swoim dysku komputera. W pliku obok znajduje się rysunek do wykonania zadania z ćwiczenia 2. Proszę nie usuwać ćwiczeń, będą potrzebne do oceniania.

UWAGA. Jeżeli ktoś zainstalował wyższą wersję AutoCADa niż 2018 to proszę przy zapisywaniu wybrać:
1. zapisz jako
2. w polu Pliki typu: wybrać, np. AutoCAD 2013(*dwg)
Zapisanie w wersji wyższej niż 2018 spowoduje brak możliwości otworzenia pliku przeze mnie.

Ewentualne pytania proszę przesyłać na e-maila: rysiekp@mechanik.edu.pl lub Skype. Kontakt podczas waszej pracy na komputerze wyłącznie przez Skype po uprzednim powiadomieniu.
Życzę milej pracy. Warto bo się przyda w życiu zawodowym.

Termin wykonania: 30 kwietnia 2020r.

Życzę powodzenia
Ryszard Przybyła

23.04.2020r. Technologie i konstrukcje mechaniczne.

Temat:
Polecenia rysowania.

Proszę zapoznać się z poleceniami służącymi w AutoCADzie do modyfikowania obiektów oraz wykonać ćwiczenia zawarte w pliku . Ćwiczenia zapisywać na swoim dysku komputera.  Proszę nie usuwać ćwiczeń, będą potrzebne do oceniania.

Ewentualne pytania proszę przesyłać na e-maila: rysiekp@mechanik.edu.pl lub Skype. Kontakt podczas waszej pracy na komputerze wyłącznie przez Skype.

Termin wykonania: 30 kwietnia 2020r.

Życzę powodzenia
Ryszard Przybyła

29.04.2020r. Technologie i konstrukcje mechaniczne.

Temat:
Polecenia modyfikowania obiektów.

Proszę zapoznać się z poleceniami służącymi w AutoCADzie do modyfikowania obiektów oraz wykonać ćwiczenia zawarte w pliku . Ćwiczenia zapisywać na swoim dysku komputera.  Proszę nie usuwać ćwiczeń, będą potrzebne do oceniania.

Ewentualne pytania proszę przesyłać na e-maila: rysiekp@mechanik.edu.pl lub Skype. Kontakt podczas waszej pracy na komputerze wyłącznie przez Skype.

Termin wykonania: 6 maja 2020r.

Życzę powodzenia
Ryszard Przybyła

30.04.2020r. Technologie i konstrukcje mechaniczne.

Temat:
Zaawansowane metody zaznaczania obiektów.

Proszę zapoznać się z poleceniami służącymi w AutoCADzie do modyfikowania obiektów oraz wykonać ćwiczenie 7 zawarte w pliku . Ćwiczenia zapisywać na swoim dysku komputera.  Proszę nie usuwać ćwiczeń, będą potrzebne do oceniania.

Ewentualne pytania proszę przesyłać na e-maila: rysiekp@mechanik.edu.pl lub Skype. Kontakt podczas waszej pracy na komputerze wyłącznie przez Skype.

Termin wykonania: 6 maja 2020r.

Życzę powodzenia
Ryszard Przybyła

06.05.2020r. Technologie i konstrukcje mechaniczne.

Temat:
Kreskowanie i wypełnianie obiektów.

Proszę zapoznać się z poleceniami służącymi w AutoCADzie do kreskowania i wypełniania obiektów oraz wykonać ćwiczenia  zawarte w pliku . Ćwiczenia zapisywać na swoim dysku komputera.  Proszę nie usuwać ćwiczeń, będą potrzebne do oceniania.

Ewentualne pytania proszę przesyłać na e-maila: rysiekp@mechanik.edu.pl lub Skype. Kontakt podczas waszej pracy na komputerze wyłącznie przez Skype.

Termin wykonania: 13 maja 2020r.

Życzę powodzenia
Ryszard Przybyła

07.05.2020r. Technologie i konstrukcje mechaniczne.

Temat:
Wymiarowanie.

Proszę zapoznać się z poleceniami służącymi w AutoCADzie do wymiarowania obiektów oraz wykonać ćwiczenie 9  zawarte w pliku . Ćwiczenia zapisywać na swoim dysku komputera.  Proszę nie usuwać ćwiczeń, będą potrzebne do oceniania.

Ewentualne pytania proszę przesyłać na e-maila: rysiekp@mechanik.edu.pl lub Skype. Kontakt podczas waszej pracy na komputerze wyłącznie przez Skype.

Termin wykonania: 14 maja 2020r.

Życzę powodzenia
Ryszard Przybyła

13.05.2020r. Technologie i konstrukcje mechaniczne.

Temat:
Ćwiczenia w wykonywaniu rysunków części maszyn.

Proszę o wykonanie rysunków w AutoCADzie wg zamieszczonej obok listy . Jeżeli ktoś używa
AutoCADa w wersji wyższej niż 2018 proszę o zapisanie i wysłanie plików w wersji niższej AutoCAD. Jak to zrobić pokazano tutaj >>>> .Rysunków nie trzeba wymiarować.

Ewentualne pytania proszę przesyłać na e-maila: rysiekp@mechanik.edu.pl lub Skype. Kontakt podczas waszej pracy na komputerze wyłącznie przez Skype.

Termin wykonania: 21 maja 2020r.

Życzę powodzenia
Ryszard Przybyła
rys. 01 rys. 02 rys. 03 rys. 04 rys. 05 rys. 06
rys. 07 rys. 08 rys. 09 rys. 10 rys. 11 rys. 12
rys. 13 rys. 14 rys. 15 rys. 16 rys. 17  

14.05.2020r. Technologie i konstrukcje mechaniczne.

Temat: Wstawianie i edycja tekstu.

Proszę zapoznać się z poleceniami służącymi w AutoCADzie do wstawiania i edytowania tekstu oraz wykonać ćwiczenie 10  zawarte w pliku . Ćwiczenia zapisywać na swoim dysku komputera.  Proszę nie usuwać ćwiczeń, będą potrzebne do oceniania.

Ewentualne pytania proszę przesyłać na e-maila: rysiekp@mechanik.edu.pl lub Skype. Kontakt podczas waszej pracy na komputerze wyłącznie przez Skype.

Termin wykonania: 20 maja 2020r.

Życzę powodzenia
Ryszard Przybyła

20-21.05.2020r. Technologie i konstrukcje mechaniczne.

Temat: Definiowanie i wstawianie bloków i atrybutów.

Proszę zapoznać się z poleceniami służącymi w AutoCADzie do definiowania i wstawiania bloków i atrybutów oraz wykonać ćwiczenie 11  zawarte w pliku . Ćwiczenia zapisywać na swoim dysku komputera.  Proszę nie usuwać ćwiczeń, będą potrzebne do oceniania.

Ewentualne pytania proszę przesyłać na e-maila: rysiekp@mechanik.edu.pl lub Skype. Kontakt podczas waszej pracy na komputerze wyłącznie przez Skype.

Termin wykonania: 27 maja 2020r.

Życzę powodzenia
Ryszard Przybyła

27.05.2020r. Technologie i konstrukcje mechaniczne.

Temat: Wstawianie tolerancji geometrycznych.

Proszę zapoznać się z poleceniami służącymi w AutoCADzie do wstawiania tolerancji geometrycznych oraz wykonać ćwiczenie 12 i 13  zawarte w pliku . Ćwiczenia zapisywać na swoim dysku komputera.  Proszę nie usuwać ćwiczeń, będą potrzebne do oceniania.

Ewentualne pytania proszę przesyłać na e-maila: rysiekp@mechanik.edu.pl lub Skype. Kontakt podczas waszej pracy na komputerze wyłącznie przez Skype.

Termin wykonania: 3 czerwca 2020r.

Życzę powodzenia
Ryszard Przybyła

28.05.2020r. Technologie i konstrukcje mechaniczne.

Temat: Rysowanie multilinii.

Proszę zapoznać się z poleceniami służącymi w AutoCADzie do rysowania multilinii oraz wykonać ćwiczenie 14  zawarte w pliku . Ćwiczenia zapisywać na swoim dysku komputera.  Proszę nie usuwać ćwiczeń, będą potrzebne do oceniania.

Ewentualne pytania proszę przesyłać na e-maila: rysiekp@mechanik.edu.pl lub Skype. Kontakt podczas waszej pracy na komputerze wyłącznie przez Skype.

Termin wykonania: 3 czerwca 2020r.

Życzę powodzenia
Ryszard Przybyła

3.06.2020r. Technologie i konstrukcje mechaniczne.

Temat: Wymiarowanie - ćwiczenia.
Ćwiczenie sprawdzające

Zadanie polega na narysowaniu za pomocą AutoCADa rysunków wg zamieszczonej listy obok ; zwymiarowaniu ich zgodnie z zasadami wymiarowania. Pozostałe wymiary proszę przyjąć proporcjonalnie do podanych. Rysujemy z dokładnością do 1mm.

Oceniane będzie:
1. narysowanie elementów rysunku na odpowiednich warstwach rysunku prototypowego - 15% oceny;
2. dokładność narysowania - lokalizacja względem obiektu - 10% oceny;
3. zwymiarowanie zgodnie z zasadami wymiarowania - 50% oceny;
4. brak niezwymiarowanych elementów - 25% oceny.
Rysunki proszę przesłać na e-mail.

Ewentualne pytania proszę przesyłać na e-maila: rysiekp@mechanik.edu.pl lub Skype. Kontakt podczas waszej pracy na komputerze wyłącznie przez Skype.

Termin wykonania: 17 czerwca 2020r.

Życzę powodzenia
Ryszard Przybyła
rys.01 rys.02 rys.03 rys.04 rys.05 rys.06
rys.07 rys.08 rys.09 rys.10 rys.11 rys.12
rys.13 rys.15 rys.16 rys.18 rys.19