ZDALNE NAUCZANIE    
Nauczyciel: Ryszard Przybyła
W tym miejscu będą publikowane materiały do zajęć
prowadzonych poza szkołą.
Klasa 1TB/TPs-p  gr. TPs

17.03.2020r.
Rysunek techniczny.

Temat:
Wymiarowanie rysunków.

Zadanie polega na zwymiarowaniu rysunku.
Szczególnie proszę zwrócić uwagę na "Zasady wymiarowania" dostępne w tym pliku .
Następnie należy wykonać zadania wg listy zamieszczonej w tym pliku .

Ewentualne pytania proszę przesyłać na e-maila: rysiekp@mechanik.edu.pl lub Skype.

Termin wykonania: 28 marca 2020r.

Życzę powodzenia
Ryszard Przybyła
rys-01 rys-02 rys-03 rys-04 rys-05 rys-06
rys-07 rys-08 rys-09 rys-10 rys-11 rys-12
rys-13 rys-14 rys-15 rys-16 rys-17 rys-18

30.03.2020r. Rysunek techniczny.

Temat:
Zapoznanie z interfejsem AutoCAD-a. Tworzenie rysunku prototypowego.

Proszę wykonać ćwiczenia zawarte w pliku . Ćwiczenia zapisywać na swoim dysku komputera. Proszę nie usuwać ćwiczeń, będą potrzebne do oceniania.

Ewentualne pytania proszę przesyłać na e-maila: rysiekp@mechanik.edu.pl lub Skype (rysiekp_3). Kontakt podczas waszej pracy na komputerze wyłącznie przez Skype.

Termin wykonania: 1 kwietnia 2020r.

Życzę powodzenia
Ryszard Przybyła

01.04.2020r. Rysunek techniczny.

Temat:
Zarządzanie warstwami i układy współrzędnych. Rysowanie precyzyjne.

Proszę wykonać ćwiczenia zawarte w pliku oraz . Ćwiczenia zapisywać na swoim dysku komputera. W pliku obok znajduje się rysunek do wykonania zadania z ćwiczenia 2. Proszę nie usuwać ćwiczeń, będą potrzebne do oceniania.

Ewentualne pytania proszę przesyłać na e-maila: rysiekp@mechanik.edu.pl lub Skype. Kontakt podczas waszej pracy na komputerze wyłącznie przez Skype.

Termin wykonania: 6 kwietnia 2020r.

Życzę powodzenia
Ryszard Przybyła

06.04.2020r. Rysunek techniczny.

Temat:
Polecenia rysowania.

Proszę wykonać ćwiczenia zawarte w pliku . Ćwiczenia zapisywać na swoim dysku komputera.  Proszę nie usuwać ćwiczeń, będą potrzebne do oceniania.

Ewentualne pytania proszę przesyłać na e-maila: rysiekp@mechanik.edu.pl lub Skype. Kontakt podczas waszej pracy na komputerze wyłącznie przez Skype.

Termin wykonania: 8 kwietnia 2020r.

Życzę powodzenia
Ryszard Przybyła

15, 20.04.2020r. Rysunek techniczny.

Temat:
Polecenia modyfikowania obiektów.

Proszę zapoznać się z poleceniami służącymi w AutoCADzie do modyfikowania obiektów oraz wykonać ćwiczenia zawarte w pliku . Ćwiczenia zapisywać na swoim dysku komputera.  Proszę nie usuwać ćwiczeń, będą potrzebne do oceniania.

Ewentualne pytania proszę przesyłać na e-maila: rysiekp@mechanik.edu.pl lub Skype. Kontakt podczas waszej pracy na komputerze wyłącznie przez Skype.

Termin wykonania: 22 kwietnia 2020r.

Życzę powodzenia
Ryszard Przybyła

22.04.2020r. Rysunek techniczny.

Temat:
Zaawansowane metody zaznaczania obiektów.

Proszę zapoznać się z poleceniami służącymi w AutoCADzie do modyfikowania obiektów oraz wykonać ćwiczenie 7 zawarte w pliku . Ćwiczenia zapisywać na swoim dysku komputera.  Proszę nie usuwać ćwiczeń, będą potrzebne do oceniania.

Ewentualne pytania proszę przesyłać na e-maila: rysiekp@mechanik.edu.pl lub Skype. Kontakt podczas waszej pracy na komputerze wyłącznie przez Skype.

Termin wykonania: 4 maja 2020r.

Życzę powodzenia
Ryszard Przybyła

27, 29.04.2020r. oraz 4.05.2020r. Rysunek techniczny.

Temat:
Kreskowanie i wypełnianie obiektów.

Proszę zapoznać się z poleceniami służącymi w AutoCADzie do kreskowania i wypełniania obiektów oraz wykonać ćwiczenia zawarte w pliku . Ćwiczenia zapisywać na swoim dysku komputera.  Proszę nie usuwać ćwiczeń, będą potrzebne do oceniania.

Ewentualne pytania proszę przesyłać na e-maila: rysiekp@mechanik.edu.pl lub Skype. Kontakt podczas waszej pracy na komputerze wyłącznie przez Skype.

Termin wykonania:
6 maja 2020r.

Życzę powodzenia
Ryszard Przybyła

6.05.2020r. Rysunek techniczny.

Temat:
Wymiarowanie.

Proszę zapoznać się z poleceniami i sposobami wymiarowania obiektów w AutoCADzie oraz wykonać ćwiczenie 9 zawarte w pliku . Ćwiczenia zapisywać na swoim dysku komputera.  Proszę nie usuwać ćwiczeń, będą potrzebne do oceniania.

Ewentualne pytania proszę przesyłać na e-maila: rysiekp@mechanik.edu.pl lub Skype. Kontakt podczas waszej pracy na komputerze wyłącznie przez Skype.

Termin wykonania:
11 maja 2020r.

Życzę powodzenia
Ryszard Przybyła

11.05.2020r. i 13.05.2020r.  Rysunek techniczny.

Temat:
Ćwiczenia w wykonywaniu rysunków części maszyn.

Proszę o wykonanie rysunków w AutoCADzie wg zamieszczonej obok listy . Jeżeli ktoś używa AutoCADa w wersji wyższej niż 2018 proszę o zapisanie plików w wersji niższej AutoCAD. Jak to zrobić pokazano tutaj >>>> . Rysunków nie trzeba wymiarować.

Ewentualne pytania proszę przesyłać na e-maila: rysiekp@mechanik.edu.pl lub Skype. Kontakt podczas waszej pracy na komputerze wyłącznie przez Skype.

Termin wykonania:
17 maja 2020r.

Życzę powodzenia
Ryszard Przybyła
rys.01 rys.02 rys.03 rys.04 rys.05 rys.06
rys.07 rys.08 rys.09 rys.10 rys.11 rys.12
rys.13 rys.14 rys.15 rys.16 rys.17  

18.05.2020r. Rysunek techniczny.

Temat:
Wstawianie i edycja tekstu.

Proszę zapoznać się z poleceniami i sposobami wstawiania tekstu w AutoCADzie oraz wykonać ćwiczenie 10 zawarte w pliku . Ćwiczenia zapisywać na swoim dysku komputera.  Proszę nie usuwać ćwiczeń, będą potrzebne do oceniania.

Ewentualne pytania proszę przesyłać na e-maila: rysiekp@mechanik.edu.pl lub Skype. Kontakt podczas waszej pracy na komputerze wyłącznie przez Skype.

Termin wykonania:
20 maja 2020r.

Życzę powodzenia
Ryszard Przybyła

20-25.05.2020r. Rysunek techniczny.

Temat:
Definiowanie i wstawianie bloków i atrybutów.

Proszę zapoznać się z poleceniami i sposobami definiowania bloków i atrybutów w AutoCADzie oraz wykonać ćwiczenie 11 zawarte w pliku . Ćwiczenia zapisywać na swoim dysku komputera.  Proszę nie usuwać ćwiczeń, będą potrzebne do oceniania.

Ewentualne pytania proszę przesyłać na e-maila: rysiekp@mechanik.edu.pl lub Skype. Kontakt podczas waszej pracy na komputerze wyłącznie przez Skype.

Termin wykonania:
1 czerwca 2020r.

Życzę powodzenia
Ryszard Przybyła

27.05.2020r. 1.06.2020r. Rysunek techniczny.

Temat:
Wstawianie tolerancji geometrycznych.

Proszę zapoznać się z poleceniami i sposobami wstawiania tolerancji geometrycznych w AutoCADzie oraz wykonać ćwiczenie 12 i 13 zawarte w pliku . Ćwiczenia zapisywać na swoim dysku komputera.  Proszę nie usuwać ćwiczeń, będą potrzebne do oceniania.

Ewentualne pytania proszę przesyłać na e-maila: rysiekp@mechanik.edu.pl lub Skype. Kontakt podczas waszej pracy na komputerze wyłącznie przez Skype.

Termin wykonania:
3 czerwca 2020r.

Życzę powodzenia
Ryszard Przybyła

3.06.2020r. Rysunek techniczny.

Temat:
Wymiarowanie - ćwiczenia.
Ćwiczenie sprawdzające.
Zadanie polega na narysowaniu za pomocą AutoCADa rysunków wg zamieszczonej listy obok ; zwymiarowaniu ich zgodnie z zasadami wymiarowania. Pozostałe wymiary proszę przyjąć proporcjonalnie do podanych. Rysujemy z dokładnością do 1mm.

Oceniane będzie:
1. narysowanie elementów rysunku na odpowiednich warstwach rysunku prototypowego - 15% oceny;
2. dokładność narysowania - lokalizacja względem obiektu - 10% oceny;
3. zwymiarowanie zgodnie z zasadami wymiarowania - 50% oceny;
4. brak niezwymiarowanych elementów - 25% oceny.
Rysunki proszę przesłać na e-mail.

Ewentualne pytania proszę przesyłać na e-maila: rysiekp@mechanik.edu.pl lub Skype. Kontakt podczas waszej pracy na komputerze wyłącznie przez Skype.

Termin wykonania:
15 czerwca 2020r.

Życzę powodzenia
Ryszard Przybyła
rys.01 rys.02 rys.03 rys.04 rys.05 rys.06
rys.07 rys.08 rys.09 rys.10 rys.11 rys.12
rys.13 rys.15 rys.16 rys.18 rys.19  

17.06.2020r.
Rysunek techniczny.

Temat:
Tworzenie multilinii.

Proszę zapoznać się z poleceniami i sposobami wstawiania tolerancji geometrycznych w AutoCADzie oraz wykonać ćwiczenie 14 zawarte w pliku . Ćwiczenia zapisywać na swoim dysku komputera.  Proszę nie usuwać ćwiczeń, będą potrzebne do oceniania.

Ewentualne pytania proszę przesyłać na e-maila: rysiekp@mechanik.edu.pl lub Skype. Kontakt podczas waszej pracy na komputerze wyłącznie przez Skype.

Termin wykonania:
24 czerwca 2020r.

Życzę powodzenia
Ryszard Przybyła