ZDALNE NAUCZANIE    
Nauczyciel: Mariusz Filipowski
W tym miejscu będą publikowane materiały do zajęć
prowadzonych poza szkołą.
Klasa 1TB/TPs-g  gr. TPs
19.03.2020r. Rysunek techniczny.

Temat: Wymiarowanie rysunków
.

Zadanie polega na zwymiarowaniu rysunku.
Szczególna uwagę proszę zwrócić na "Zasady wymiarowania" dostępne w tym pliku .
Następnie należy wykonać zadania wg listy zamieszczonej w tym pliku .

Ewentualne pytania proszę przesyłać na e-maila: mariusz_filipowski@op.pl

Termin wykonania: 25 marca 2020r.

Życzę powodzenia
Mariusz Filipowski
rys-01 rys-02 rys-03 rys-04 rys-05 rys-06
rys-07 rys-08 rys-09 rys-10 rys-11 rys-12
rys-13 rys-14 rys-15 rys-16 rys-17 rys-18