Materiały do Technologii i konstrukcji mechanicznych
Dział programowy z rozkładu
materiału nauczania
Materiały dydaktyczne
Klasa 1 - po szkole podstawowej
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Strona internetowa https://www.ciop.pl/
Czynniki szkodliwe w środowisku pracy
Ergonomia
Ergonomia stanowiska pracy
Ergonomia stanowiska komputerowego
Ergonomia - publikacja
Zagrożenia i zasady ochrony przeciwpożarowej
Charakterystyka połączeń
Łączniki gwintowe
Łączniki gwintowe i zabezpieczenia
Połączenia części maszyn
Podział połączeń kształtowych
Połączenia kształtowe
; Połączenia gwintowane
Połączenia spawane
Połączenia wpustowe i wielowypustowe
Podstawy wytrzymałości
Naprężenia i odkształcenia - definicje
Wytrzymałość zmęczeniowa
Proste przypadki obciążeń wytrzymałościowych
Podstawy mechaniki
Dodawanie i odejmowanie wektorów
Graficzne wyznaczanie wektora wypadkowego
Podstawy mechaniki
Zasady uwalniania od więzów
Obciążenia dynamiczne wynikające z ruchu maszyn i urządzeń
Moment siły względem punktu
Warunki równowagi płaskiego dowolnego układu sił
Zadanie z rozwiązaniem z płaskiego dowolnego układu sił
Przekładnie
Hamulce - podział
Łożyska ślizgowe
Podział łożysk tocznych
Podział sprzęgieł
Przekładnie
Przekładnie cięgnowe
Przekładnie mechaniczne
Rodzaje przekładni
; Rodzaje sprzęgieł
Sprzęgła i hamulce
Sprzęgła i łożyska
Uszkodzenia łożysk
Zasady montażu łożysk
Tolerancje i pasowania
Pasowania uprzywilejowane - tabela
Tolerancje i pasowania
Tolerancje warsztatowe wg DIN-ISO-2768
Metale i stopy
Konwertor Bessemera i tlenowy - budowa
Proces produkcji stali - schemat
Proces wielkopiecowy
Przekrój wielkiego pieca
Surówka wielkopiecowa
Metalurgia surówki
Otrzymywanie stali
Podział stali
Oznaczenia stali
Klasyfikacja i oznaczanie stali
Metale nieżelazne
Kompozyty
Stopy metali kolorowych
Struktura i właściwości materiałów kompozytowych
Grafen
Materiały ceramiczne
  Materiały inżynierskie. https://materialyinzynierskie.pl/
Obróbka cieplna i cieplno-chemiczna
Obróbka cieplna i cieplno-chemiczna stali
Zakresy temperatury obróbki cieplnej na wykresie żelozo-węgiel
Podział żurawi
Podział transportu wewnątrzzakładowego
Środki transportu wewnętrznego
Korozja - rodzaje,. Ochrona przed korozją.
Pomiary w budowie maszyn
Zasada pomiaru przyrządami suwmiarkowymi (z noniuszem)
Klasyfikacja i rodzaje przyrządów pomiarowych
Mikromierz - budowa i zasada pomiaru
Pomiar kątów i stożków
Metody pomiaru katów elementów maszynowych
Czujniki pomiarowe
Pomiar bicia osiowego i promieniowego
Pomiar średnicy podziałowej gwintu
Obróbka ręczna
Metody wytwarzania części maszyn w przemyśle
Struktura procesu produkcyjnego
Podstawowe techniki wytwarzania:
- obróbka ręczna,
- obróbka lastyczna,
- odlewnictwo,
- obróbka maszynowa,
- spajanie metali i stopów
Obróbka ręczna
Przecinanie metali piłką ręczną
Wiercenie, rozwiercanie, pogłębianie. Wiertarki i technika wiercenia.
   
   
Spajanie metali
Informacje w dziale Obróbka ręczna - Podstawowe techniki wytwarzania
Lutowanie
Klejenie
Odlewanie i obróbka plastyczna
Wykonywanie połączeń spajanych:
- klejenie,
- lutowanie,
- rodzaje spawania, przygotowanie materiałów do spawania, spawanie gazowe, spawanie łukowe,
- zgrzewanie elektryczne
Zgrzewanie
Odlewanie metali
Obróbka maszynowa skrawaniem
Informacje w dziale Obróbka ręczna - Podstawowe techniki wytwarzania
Wykonywanie części maszyn w procesach obróbki skrawaniem:
- toczenie,
- wiercenie,
- frezowanie,
- szlifowanie,
- obrabiarki cnc.
Toczenie
Parametry toczenia i ich dobór
Budowa noża tokarskiego
Rodzaje i zastosowanie noży tokarskich
Plansza ilustrująca zastosowanie noży tokarskich konwencjonalnych i składanych
Zasadami doboru noży tokarskich i parametrów skrawania
Budowa tokarki kłowej uniwersalnej
Rodzaje tokarek i ich zastosowanie
Oprzyrządowanie tokarki
Dobór parametrów toczenia
Wiercenie
Budowa wiertła krętego
Urządzenia do mocowania przedmiotów na wiertarkach
Podstawowe pojęcia związane z wierceniem.  Rodzaje wierteł. Podział wiertarek
Wiercenie i rozwiercanie maszynowe
Technika i parametry wiercenia otworów
Wyposażenie dodatkowe wiertarek
Wiercenie - narzędzia, parametry wiercenia - poradnik
Tablice doboru parametrów wiercenia wg firmy Baildon
Pokrycia wierteł krętych
Poradnik obróbki skrawaniem - wiercenie Sandvik Coromant
Wiercenie - podstawowe parametry skrawania
Wiercenie głębokich otworów
Wiercenie w nierównych powierzchniach
Wykonywanie otworów. Poradnik dla ucznia
Wiercenie - rola chłodziwa
Wiercenie - otwór - przedmiot obrabiany - obrabiarka
Struganie
Rodzaje strugania
Struganie - charakterystyka
Struganie i dłutowanie
Dłutownica pionowa
Dłutownica pozioma
Strugarka pozioma
Dłutownica cnc
Dłutowanie koła zębatego
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Klasa 1 - po gimnazjum
Zapis konstrukcji
; Elementy rysunku technicznego: linie rysunkowe, formaty, podziałka
Rzutowanie aksonometryczne
; Zasady rzutowania prostokątnego
Wykonywanie przekrojów rysunkowych
; Wymiarowanie na rysunkach technicznych
Geometryczna struktura powierzchni
Błędy kształtu i położenia w rysunku technicznym
Obróbka cieplna na rysunku technicznym
Wykonywanie dokumentacji technicznej
Przekroje rysunkowe
Widoki i przekroje
Wykonywanie rysunków części maszyn
Posługiwanie się dokumentacja techniczną
Geometryczna struktura powierzchni
Chropowatość powierzchni
 
 
   
   
Klasa 2 - po gimnazjum
   
   
   
   
   
Wiercenie  
Struganie  
Frezowanie
Wykonywanie części maszyn w procesach obróbki skrawaniem:
- toczenie,
- wiercenie,
- frezowanie,
- szlifowanie,
- obrabiarki cnc.
Frezowanie - podstawy, podział, definicje
Frezowanie - dobór parametrów skrawania
Frezowanie - zalecane parametry frezowania dla niektórych rodzajów obróbek
Wpływ parametrów frezowania na jakość powierzchni
Poradnik - wszystko o frezowaniu
Podział frezarek
Urządzenia do frezowania
Rodzaje frezów
Wykonywanie prac na frezarkach
Budowa i zastosowanie podzielnicy uniwersalnej
Podzielnica uniwersalna
   
Szlifowanie
Szlifierki - rodzaje, budowa i zastosowanie
Wykonywanie typowych prac na szlifierkach
Narzędzia ścierne - katalog
Narzędzia ścierne i szlifowanie
Szlifierka do wałków i otworów
Szlifierka do wałków i otworów-2
Szlifierki do płaszczyzn
Szlifowanie ślimaka
Szlifowanie sworzni - obróbka wykańczająca
Szlifowanie wałka na szlifierce NUA-25
Szlifowanie wielowypustu
   
   
Obróbka elektroiskrowa
Rodzaje obróbek elektroerozyjnych
Obróbka elektroerozyjna EDM
Obróbka elektroerozyjna WEDM
Cięcie elektroerozyjne kół zębatych
Cięcie plazmowe
Cięcie strumieniem wody
Elektrodrążenie drutowe WEDM
Elektrodrążenie wgłębne EDM
Ostrzenie freza na WEDM
Przecinarki plazmowe
Technologia cięcia strumieniem wody
Powłoki galwaniczne
Podstawy procesu galwanicznego
Galwaniczne powłoki antykorozyjne
Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie
Podstawy programowania numerycznego
Systemy cnc