Materiały do modułu
M3. Montownie elementów, urządzeń i systemów mechatronicznych
Dział programowy z rozkładu materiału nauczania Materiały dydaktyczne
Klasa 2
M3.J1. Montowanie elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych
Bezpieczeństwo i higiena pracy    
Montaż i demontaż podzespołów i zespołów    
Dokumentacja technologiczna    
Proces technologiczny    
M3.J2. Montowanie elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych
i hydraulicznych
Powietrze i jego właściwości    
Elementy napędów pneumatycznych    
Projektowanie układów pneumatyki i elektropneumatyki Analizowanie działania układów pneumatycznych
Projektowanie układów elektropneumatycznych urządzeń i systemów mechatronicznych
Szkoła projektów - materiały dydaktyczne ŁCDNiKP w Łodzi
Diagramy funkcyjne i cyklogramy pracy
Cyklogramy  pracy urządzeń
Symbole graficzne wg PN-EN-60617 stosowane na schematach elektrycznych
Montowanie i sprawdzanie układów automatyki
 
   
   
   
   
1 Podstawy pneumatyki
2 Proste układy
3 Zawór dławiąco-zwrotny
4 Zawory sterujące
5 Elementy wykonawcze
6 Pneumatyczny zawór czasowy
7 Przerabiamy układy
8 Podsumowanie
9 Podstawy sterowania elektrycznego
 
Ciecze hydrauliczne i ich właściwości    
Elementy sterowania hydraulicznego Podstawy hydrauliki
Analizowanie działania układów hydraulicznych
Hydrauliczne i elektryczne układy wykonawcze
Projektowanie układów elektrohydraulicznych urządzeń i systemów mechatronicznych
r14 Budowa i działanie elementów hydraulicznych
r15 Elementy sterujące przepływem cieczy
Symbole elementów stosowanych w hydraulice
Schemat układu hydraulicznego. Zasada budowy.
Katalog wyrobów pneumatyki i hydrauliki PRONAR
Katalog siłowników hydraulicznych HYDROTECH
Podstawy sterowania hydraulicznego
Projektowanie układów hydrauliki i elektrohydrauliki Szybkozłącza i zawory hydrauliczne
r16 Dobór elementów hydraulicznych
Diagnozowanie układów hydraulicznych
Urządzenia do diagnostyki urządzeń hydraulicznych
Uszczelnienia hydrauliczne
Hydrauliczne elementy konstrukcyjne w układach regulacji
   
Narzędzia do pomiaru ciśnienia i natężenia przepływu w układach hydraulicznych i pneumatycznych Mierniki przepływu i ciśnienia
Pomiary przepływu cieczy i gazów
Pomiar przepływu
Pomiar ciśnienia i natężenia przepływu
Urządzenie pomiarowe natężenia przepływu
Jak skutecznie mierzyć przepływy
Symbole elementów kontrolno-pomiarowych stosowane w hydraulice
     
     
     
     
     
     
Klasa 3