Strona poświęcona nowemu kierunkowi - mechatronice. Znajdują się na niej również  informacje dotyczące mechaniki.

Znajdziesz tutaj

  • informacje dotyczące pracowni mechatroniki. Wykazy ćwiczeń, harmonogramy ćwiczeń, wzór sprawozdania, regulamin pracowni, wykaz literatury potrzebnej do przygotowania się do ćwiczeń, wyposażenie pracowni.

  • informacje związane z egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Standardy wymagań egzaminacyjnych, informatory oraz inne dokumenty związane z przygotowaniem się do tego egzaminu.

Aktualności
Wydarzenia
 
   
   
   
   
   

Copyright © 2006-2017 by Ryszard Przybyła