Strona poświęcona zawodom technik mechanik i technik mechatronik

 

Aktualności
Wydarzenia
W zakładce Rozkłady i programy zamieszczone są programy nauczania i rozkłady materiału nauczania (tematy zajęć) dla zawodów po gimnazjum i szkole podstawowej. Nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w konferencji "Kooperacja, Przemysł, Edukacja"organizowanej przez firmę FESTO Więcej tutaj >>>>
W dwóch nowych zakładkach Materiały do TiKM oraz Materiały do Wprow. do mechatroniki zamieszczone są materiały będące pomocą w nauce tych modułów/przedmiotów.  
   

Copyright © 2006-2019 by Ryszard Przybyła